Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ


« Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού σε χρόνια αλλεργική ρινίτιδα και οι πιθανές προληπτικές επιδράσεις» , μια μελέτη τυχαιοποίησης από το πανεπιστήμιο Charité του Βερολίνου, Benno Brinkhaus et al Μία ρεαλιστική τυχαιοποιημένη μελέτη διεξήχθη μεταξύ 981 πασχόντων. Από αυτούς 487 υποβλήθηκαν σε βελονισμό και 494 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Κατά την διάρκεια τριών μηνών οι 487 υποβλήθηκαν σε 15 συνεδρίες βελονισμού, ενώ όλοι οι πάσχοντες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κλασσικά φάρμακα για τις αλλεργίες. Μετά από αυτούς τους τρεις μήνες, εκείνοι που έκαναν βελονισμό συνδυαστικά με την αγωγή σημείωσαν μεγαλύτερη βελτίωση στα συμπτώματα αλλεργίας και κατέφυγαν λιγότερο στη φαρμακευτική αγωγή συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες